domingo, 20 de abril de 2014

Zer-Nork Aditzak OA-2

o  A_22_Zer-Nork_b_0:  Azalpenak
o  A_22_Aditzak
o  Hiztegia
o  A_22_Zer-Nork_b_1:  Euskaraz eman
o  A_22_Zer-Nork_b_2:  Aditza eman – Ezezka eman
o  A_22_Zer-Nork_b_3:  Egitura tipoak
o  A_22_Zer-Nork_b_4:  Aditza eman – Ezezka eman
o  A_22_Zer-Nork_b_5:  Zuzen idatzi – Esaldi bat egin
o  A_22_Zer-Nork_b_6:  Osatu – Galderak egin  —  Galderak
o  A_22_Zer-Nork_b_7:  Euskaraz eman
>>>  Autoebaluazioa  (ejerc. autocorregibles)
.

No hay comentarios:

Publicar un comentario