domingo, 20 de abril de 2014

Izan Aditza (OA) .Verbo ser


o  A_01_Izan_0:    Azalpenak eta hiztegia
o  A_01_Izan_1:    Aditza eta subjektua eman
o  A_01_Izan_2a:  Baiezkoak eman
o  A_01_Izan_2b:  Ezezkoak eman
o  A_01_Izan_3a:  Erantzunak_1
o  A_01_Izan_3b:  Erantzunak_2
o  A_01_Izan_4:    Egitura tipoak
o  A_01_Izan_5a:  Esaldi bat egin_1
o  A_01_Izan_5b:  Esaldi bat egin_2
o  A_01_Izan_6:    Osatu_1
o  A_01_Izan_7:    Zuzen idatz – Osatu_2
 A_01_Izan_8:    Akatsak zuzendu
o  A_01_Izan_9:    Euskaraz eman_1
o  A_01_Izan_10:  Euskaraz eman_2

No hay comentarios:

Publicar un comentario