domingo, 20 de abril de 2014

Moduzkoak

o   G_30_0:     Azalpenak
o   G_30_1a:   “-n bezala” / “-n bezalakoa”  Itzulpena
o   G_30_1b:   “-n bezala” / “-n bezalakoa”  Euskaraz eman
o   G_30_2a:   “ez bezala” / “ez bezalakoa”  Itzuli – Euskaratu
o   G_30_3a:   “-n moduan” / “-n modukoa”  Itzulpena
o   G_30_3b:   “-n bezala” / “-n bezalakoa”  Euskaraz eman
o   G_30_4a:   “-t(z)eko moduan”  Euskaraz eman
o   G_30_5a:   “-nez” / “-la (larik)”  Itzulpena
o   G_30_5b:   “-nez” / “-la (larik)”  Euskaraz eman
o   G_30_6a:   “-n legez” / “-n eran”  Itzulpena
o   G_30_6b:   “-n legez” / “-n eran”  Euskaraz eman
>>>  Autoebaluazioa  (ejerc. autocorregibles)

No hay comentarios:

Publicar un comentario