domingo, 20 de abril de 2014

Konpletibo perpausak

o  G_13_Aditzak
o  G_13_1:    “-(e)la” Azalpenak
o  G_13_1a:  “naiz” eredua
o  G_13_1b:  “dut” eredua
o  G_13_1c:  “diot” eredua
o  G_13_1d:  “zait” eredua
o  G_13_1e:  Trinko iragangaitzak
o  G_13_1f:   Trinko iragankorrak
o  G_13_1g:  Iraganeko formak
o  G_13_2a:  Erantzun
o  G_13_2b:  Erantzun
o  G_13_3a:  Euskaraz eman
o  G_13_3b:  Euskaraz eman
>>>  Autoebaluazioa  (ejerc. autocorregibles)
o  G_14_a:   “-(e)nik” Azalpenak
o  G_14_1a:  Amaiera aldatu
o  G_14_2a:  Itzulpenak
o  G_14_3a:  Euskaraz eman
o  G_14_3b:  Euskaraz eman
o  G_14_4a:  Euskaraz eman
o  G_14_4b:  Euskaraz eman
o  G_14_b:    “-t(z)eko” Azalpenak
o  G_14_5a:  Itzulpenak
o  G_14_5b:  Euskaraz eman
o  G_14_5c:  Erantzun
>>>  Autoebaluazioa  (ejerc. autocorregibles)
.o  G_15_1:  Birdeklinabidea - Itzuli
o  G_15_2:  Birdeklinabidea - Euskaraz eman
o  G_15_3:  Birdeklinabidea - Berridatzi
o  G_15_4:  Birdeklinabidea - Zuzendu
>>>  Autoebaluazioa  (ejerc. autocorregibles)
.

No hay comentarios:

Publicar un comentario