domingo, 20 de abril de 2014

Aditz Bereziak- Aditz lokuzioak

o  Hiztegia:
o  A_77_Aditz_bereziak_a:  Azalpenak_1  (Ahal eta ezin izan)
o  A_77_Aditz_bereziak_1:  Itzulpenak_1a
o  A_77_Aditz_bereziak_2:  Itzulpenak_1b
o  A_77_Aditz_bereziak_b:  Azalpenak_2  (Behar izan)
o  A_77_Aditz_bereziak_3:  Itzulpenak_2a
o  A_77_Aditz_bereziak_4:  Itzulpenak_2b
o  A_77_Aditz_bereziak_5:  Akatsak zuzendu
o  A_77_Aditz_bereziak_c:  Azalpenak_3  (Egin)
o  A_77_Aditz_bereziak_6:  Itzulpenak_3
>>>  Autoebaluazioa  (ejerc. autocorregibles)

No hay comentarios:

Publicar un comentario