domingo, 20 de abril de 2014

Erlatibo esaldiak

o  G_18_1:    Azalpenak
o  G_18_1a:  Esaldiak lotu
o  G_18_1b:  Esaldiak lotu
o  G_18_1c:  Euskaraz eman
o  G_18_2:    Azalpenak
o  G_18_2a:  Esaldiak lotu
o  G_18_2b:  Euskaraz eman
o  G_18_3:    Osatu
o  G_18_4:    Euskaraz eman
o  G_18_5:    Definizioak (Zer da?)
o  G_18_6a:  Esaldiak lotu gehiago (1)
o  G_18_6b:  Esaldiak lotu gehiago (2)
o  G_18_6c:  Esaldiak lotu gehiago (3)
>>>  Autoebaluazioa  (ejerc. autocorregibles)
.
o  G_19_1:  Azalpenak – Moldatu
o  G_19_2:  Erantzun eta moldatu
o  G_19_3:  Erantzun
o  G_19_4:  Osatu
o  G_19_5:  Euskaraz eman
o  G_19_6:  Euskaraz eman
o  G_19_7:  Erlatibozko esaldiak eta zehar-galderak
>>>  Autoebaluazioa  (ejerc. autocorregibles)

No hay comentarios:

Publicar un comentario