domingo, 20 de abril de 2014

Zer-Nork aditz trinkoak OA-1

o  Hiztegia
o  A_25_Eduki_0:    Eduki aditza
o  A_25_Eduki_1:    Erantzun_1
o  A_25_Eduki_2:    Erantzun_2
o  A_25_Eduki_3:     Aditzak eman
o  A_25_Jakin_0:     Jakin aditza
o  A_25_Jakin_1:     Erantzun_1
o  A_25_Jakin_2:     Erantzun_2
o  A_25_Jakin_3:     Aditzak eman
o  A_25_Egitura_tipoak
o  A_25_Galde-erantzunak
>>>  Material osagarria
>>>  Autoebaluazioa  (ejerc. autocorregibles)

No hay comentarios:

Publicar un comentario